Avoimet harrasteryhmät- ja kerhot

Kaupunki järjestää yhdessä muiden toimijoiden kanssa avoimia ja edullisia tai maksuttomia harrasteryhmiä ja -kerhoja kaikenikäisille kaupunkilaisille.

Mahdollistetaan kaikille kaupunkilaisille mieluisat matalan kynnyksen harrastukset tuottamalla avointa harrraste- ja kerhotoimintaa sekä kulttuurin että liikunnan parissa. Nyt nuorten ja lasten harrastustoiminta painottuu seuratoimintaan sekä taiteen perusopetukseen ja mahdollisuutta vapaaseen harrastamiseen kevyellä sitoutumisella ei nuorilla, saati sitten aikuisilla, juurikaan ole. Avoimissa harraste- ja kerhoryhmissä painotus olisi kilpailemisen ja taidoissa kehittymisen sijasta sosiaalisessa kanssakäymisessä ja mielekkäässä tekemisessä, joka laadukkaan ja ammattitaitoisen ohjauksen myötä tarjoaa myös mahdolliisuuden kehittää itseään. Hyvä olemassa oleva esimerkki tällaisesta toiminnasta on Louhimon avoimet bändiohajukset lapsille ja nuorille kirjaston Pommarissa. Samantyyppistä kaivataan kaikenikäisille eri aiheiden parissa.

Idean lisääjä: skokkoniemi