Elinkeinotoiminta ja High tech

Miten voidaan elämisen laatua ja mahdollisuuksia kehittää elinkeinotoimintoja ja tuottavuutta kehittämällä.

Strategiassa on keskityttävä löytämään keinoja bruttokansantuote/henkilö parantamiseksi ja siten vaikuttaa yksilön ja perheiden elintasojen paranemiseen. Keskeisiä keinoja on kehittää elinkeinoelämää ja yritysten toimintaa ja kykyä tuottaa korkean teknologian ja jalostusarvon ratkaisuja. Tähän tarvitaan korkeampaa osaamista. Koulutuksen tasoa alueella on edelleen nostettava. Ammattikorkeakoulutus on hyvä pohja, mutta sen jatkeeksi tarvitaan myös yliopistotason koulutusmahdollisuuksia Seinäjoen alueella. Se mahdollistaa ja tukee yrityksiä tuottaa High Tech-ratkaisuja ja edelleen high-tech-alan yritysten syntymistä ja tuloa paikkakunnalle ja edelleen kannustaa korkeamman osaamisen omaavia henkilöitä hakeutumaan näiden yritysten palvelukseen ja asettumaan asumaan tänne, synnyttää kansainvälistä kilpailukykykyistä toimintaa, mikä parantaa yksilöiden ja perheiden elintasoa. Seinäjoki kehittyy perinteisestä sisäänpäin suuntautuneisuudesta globaalisen toimintakyvyn tarjoavaksi kaupungiksi.

Idean lisääjä: Tapani Tarri