Hyväjohtaminen -malli (Good Leadership)

Malli monikärkiseen usean kehittämiskohdan menestyksekkääseen toteuttamiseen

Kunnan strategia on lakisääteisten tehtävien määrästä johtuen monikärkinen. Jotta rajallisia henkilöstövoimavaroja käytettäisiin tehokkaasti, tarvitaan strategiakartta. Strategiakartta on kaavio hyvinvoinnin toteuttamisesta. Strategiakartta on sisällönanalyysin väline, jolla keskenään erilaiset tekijät ryhmitellään järjestykseen tavoitellun lopputuloksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. SIPOC on lyhenne, joka samalla kuvaa järjestystä, jolla tuetaan ja varmistetaan asukaslähtöisten arvovirtojen toteutuminen. Kunnan asukkaiden toiminta on kuvassa prosessina, joka päättyy tyytyväisyyteen. Kun asukkaat käyttävät Palveluja, he ovat asiakkaita (Customers). Kaupunkiympäristö (Input) mahdollistaa palveluihin liittyvän Yrittäjyyden (Process), joka rakentaa Meidän Seinäjokea (Output). Jotta kunta toimittaa (Supplier) kuntalaisten kannalta oikeita asioita oikean määrän oikea-aikaisesti, tarvitaan taloussuuntautunutta, henkilöstön huomioivaa Hyväjohtamista.

Idean lisääjä: Seinäjoen kaupunki

Keskustelua aiheesta