Hyväjohtaminen

Näkökulma mallin toteuttamiseen

Panoksia tarvitaan, jotta on mahdollista tehdä tuloksia. Panokset, tekeminen, tulokset. Johtaminen on keihäänkärki-toimintaa, visionääristä, suuntaa luovaa. Johtamisella luodaan tavoitteet mihin pyritään. Näin rakentuu Hyväjohtamisen tekijöiden looginen järjestys. Johtamisen pitää haastaa henkilöstöä, ja mitata voimavaroihin käytettyjä panoksia (resurssitehokkuus; mm. työtyytyväisyys) kuin myös saavutettuja tuloksia (virtaustehokkuus; sisäinen ja ulkoinen asiakastyytyväisyys).

Idean lisääjä: Seinäjoen kaupunki

Keskustelua aiheesta