Jokivarren tuominen osaksi keskustaa

Alue on jäänyt tähän mennessä lähes kokonaan kehittämättä ja hyödyntämättä.

Tulevaisuudessa jokivarteen voitaisiin kehitellä korkeahkoa kerrostaloasumista ja tehdä alueesta muutenkin viihtyisämpi ja elävämpi. Myös keskustan ja jokivarren väliin jäävää Marttilan kaupunginosaa voitaisiin kehittää kaupunkimaisempaan suuntaan, jolloin tämä alue jokivarteen ja kampusalueelle ulottuen saataisiin eläväisemmäksi osaksi keskustaa.

Keskustamaista korkeaa kerrostalorakentamista voitaisiin myös harkita asemanseudun kehityksen myötä laajennettavan Pohjan puolelle.

Idean lisääjä: JoonasP