Julkinen Puurakentaminen Seinäjoen käyntikortiksi

Kaupunkiympäristön suunnittelua ja rakenuttamista toteutetaan ekologisten, älykkäiden, terveydellisten ja sosiaalisesti kestävien arvon mukaisesti.

Lisätään Seinäjoen tunnettavuutta innovatiivisena, yrittelijäänä ja esimerkillisenä kasvavana maakuntakeskuskaupunkina, joka yhdistää rakennusten toiminnat puurakentamisen kestäviin arvoihin sekä hyödyntää sen tarjoaman julkisuuden.
Puurakentamisella toteutetaan kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa vähähiilisemmästä, älykkäämmästä, sosiaalisesti ja terveellisesti toimivasta kaupungista.
Seinäjoen kaupunkistrategialla jalkautetaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman, Etelä-Pohjanmaan ilmasto-ja energiastrategian ja Seinäjoen seudun ilmastostrategian mukaiset puurakentamisen edistämistavoitteet.

Idean lisääjä: NyyssolaTimo

Keskustelua aiheesta

  1. Strategian valmistelussa puurakentaminen on ollut esillä sekä yksittäisten puurakentamiskohteiden että puurakentamisen Seinäjokea profiloivien mahdollisuuksien kautta.