Julkisiin hankintoihin avoimuuden periaate, jolla parannetaan paikallisten yritysten mahdollisuuksia

Veroparatiisiyhtiöt heikentävät pk-yritysten mahdollisuutta pärjätä kilpailutuksissa. Kaupungin tulee kiinnittää huomiota myös eettisiin periaatteisiin.

Seinäjoen strategiassa halutaan olla vahvasti kehittämässä ja tukemassa pk- yritysten toimintaa. Seinäjoki haluaa, että kaupungissa runsas pk- yritysten joukko, joka osaltaan tukee kaupungin elinvoimaa.

Laatimalla tarkat hankintaperiaatteet, kaupunki pystyy parantamaan paikallisten yritysten mahdollisuuksia pärjätä tarjouskilpailutuksissa.

Pk- yritykset ovat julkisissa hankinnoissa heikossa asemassa, jos isommat monikansalliset yritykset pystyvät hyödyntämään agressiivista verosuunnittelua ja näin laskemaan omien tarjoustensa hintaa.

”Nykytulkintojen valossa hankintoja koskeva lainsäädäntö antaa kunnille varsin rajoitetusti toimivaltaa ve- roparatiiseja käyttävien yhtiöiden poissulkemiseksi tarjouskilpailusta. Se ei kuitenkaan estä kuntia vaati- masta palveluntarjoajilta läpinäkyvyyttä ja yksityiskohtaista tietoa kaikesta taloudellisesta toiminnastaan. Kunnilla on myös itsenäistä päätösvaltaa siitä, mitä palveluita ne päättävät asettaa kilpailutettavaksi. ”

Idean lisääjä: Antti Knuuttila

Keskustelua aiheesta

  1. Seinäjoen kaupunki on aktiivisesti tarttunut kaupungin hankintojen avaamiseen ja vuoropuheluun yritysten kanssa. Aina voi tietenkin parantaa.