Keskustan suurten väylien liikenteen rauhoittaminen

Seinäjoen keskustaa halkovia suuria väyliä kaventamalla ja rauhoittamalla voitaisiin lisätä liikenteen sujuvuutta sekä jalankulkijoiden turvallisuutta

Seinäjokea halkovat useat, leveät ajoväylät. Näiden väylien leveydestä johtuen autoilijat käyttävät suuria nopeuksia, eivätkä usein väistä jalankulkijoita liikennesääntöjen mukaisesti. Suurimmat ongelmakadut ovat mielestäni Valtionkatu ja Ruukintie, Kirkkokatu varsikin uimahallinpuoleiselta osaltaan sekä Koulukatu.

Näitä katuja kaventamalla, ja erilaisia liikennettä rauhoittavia rakenteita asentamalla voisimme laskea ajonopeuksia sekä lisätä autoilijoiden tarkkaavaisuutta. Tällä olisi merkittävä vaikutus jalankulkijoiden turvallisuuteen, likenteen meluun sekä liikenteen sujuvuuteen. Maailmalla on tehty useita tutkimuksia, joiden perusteella voidaan todeta esimerkiksi nelikaistaisen väylän muuttaminen kääntymiskaistoilla varustetuksi kaksikaistaiseksi väyläksi, lisää liikenteen sujuvuutta, ja vähentää ruuhkia.

Vapautuva tila voitaisiin käyttää kadunvarsipysäköintiin, istutuksille ja esim. jalankulkijoiden levähdysalueisiin, tällä olisi myös kaupunkikuvaa monipuolistava vaikutus.

Idean lisääjä: Ilkka Vierula

Keskustelua aiheesta

  1. Hieno ajatus. Vapautuvista autokaistoista voisi myös viritellä pyöräbaanoja.