Kumppanuus

Arjen kumppanuus on sujuvaa, aktiivista ja avointa yhteistyötä

Kumppanuutta tukemaan kehitetään yhteensopivia tietojärjestelmiä, aineistoja ja yhteistyöalustoja. Kaupungin strategiset kumppanit määritellään ja yhteistyölle laaditaan tavoitteet.

Idean lisääjä: Mirja Jatkola

Keskustelua aiheesta

  1. Yritysyhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö ja kumppanuus on jo nyt säännöllistä ja myös yhä tavoitteellisempaa.

    Järjestö- ja yhdistyskenttä on laajaa ja siellä on erilaisia kumppanuuksia. Myös yhdistyksestä/järjestöstä riippuu kuinka pitkäjänteiseen yhteistyöhön sen ja kaupungin välillä edetään. Isot yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat jo nyt säännöllisesti yhteistyössä kaupungin kanssa. Yhteisten tavoitteiden laadintaa varmasti voisi parantaa.