Lapsiystävällinen toimintakulttuuri kaupungin strategisiin tavoitteisiin

Lapsiystävällinen toimintakulttuuri huomioi päätöksenteossa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja lapsen edun kaikkiin lapsiin kohdistuvissa päätöksissä.

Lapsiystävällistä toimintakulttuuria edistetään huomioimalla YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ytimet lapsiperhepalveluissa. Tätä toteutetaan tekemällä mm. lapsivaikutuksen arviointia aina tilanteissa, joissa tehdään lapsiin kohdistuvia päätöksiä tai olemassa olevia päätöksiä ollaan muuttamassa. Lapsen äänen esille nostaminen ja osallistuminen päätöksentekoon on osa lapsivaikutuksen arviointia. Toteuttamalla myös lapsibudjetointia kaupungin lapsiin kohdistuvat määrärahat ohjautuvat kustannustehokkaammin.

Seuraavat kunnat/kaupungit ovat olleet kehittämissä toimintakulttuuriaan lapsiystävälliseksi: Forssa, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kirkkonummi, Kittilä, Kokkola, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Oulu, Pori, Raasepori, Rovaniemi, Rääkkylä, Tammela, Turku – miksei siis Seinäjokikin?

Idean lisääjä: auli_romppainen

Keskustelua aiheesta

  1. Lapsiystävällinen kunta on erittäin kannustettava tavoite tulevaisuudelle. Kaikkeen päätöksentekoon mietintään, miten tämä päätös vaikuttaa lapsiin ja perheisiin. Suuri toimintakulttuurin muutos, että kuullaan mitä asiakas haluaa palveluilta. Liian moni asia etenee edelleen voimakkaasti organisaatiolähtöisesti ja asiakasta ei tule aidosti kuulluksi.

    Lapsibudjetointi poistaa pitkään kunnissa vallinneen ”tämä on meidän tulosalueen rahaa” / ”kuka maksaa” ajattelun. Menokohdat muuttuvat ja tulee ns. yhteinen kassa, jota arvioidaan lapsen ja perheen hyvinvoinnin näkökulmasta.

    Tämä on erittäin kannustettava tavoite!

  2. Lapset, nuoret ja perheet ovat olleet tulevan strategian valmistelussa esillä vahvemmin kuin edellisten strategioiden valmistelussa.
    Strategiaan on tulossa useita tavoitteita ja toimintalinjauksia, joilla Seinäjoki vahvistaa lapsiystävällisyyttään.