Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille

Tuetaan nuorten työllistymistä kesätöihin. Työpaikkoja löytyy helpommin, jos tuetaan yrityksiä ja yhdistyksiä nuoren 15-25 vuotiaan työllistämiseen.

Tuki palkkaukseen voisi olla esimerkiksi korkeintaan 50 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta, korkeintaan kuitenkin yrityksille 150 euroa/kk ja järjestöille 250 euroa/kk.

Näin voitaisiin työllistää nuoria myös kylillä ja eri puolilla kaupunkia. Nuoret eivät aina pysty kulkemaan pitkiä matkoja työpaikalle. On tärkeää saada kokemusta työpaikasta ja omaa tienattua rahaa. Tämä on satsaus nuoriin ja ehkäisee syrjäytymistä.

Samalla esim. yhdistykset saisivat nuoria toimintaansa ja monia asioita hoidettua.

Idean lisääjä: askoi

Keskustelua aiheesta

  1. Tämän lisäksi olisi tärkeää tunnistaa myös nuorten mahdollisuus työllistää itse itsensä esimerkiksi oman 4H-yrityksen kautta. Näin ollen kesätyöllistämistuki voitaisiin myöntää myös suoraan nuoren yritykselle ”starttirahana”. Tällainen käytäntö on jo olemassa useassa kunnassa.