Paikkatieto laajasti käyttöön

Tiedostetaan paikkatiedon hyödyntämismahdollisuudet sekä kaupungin sisäisessä käytössä että avoimena datana.

Seinäjoen kaupunki tiedostaa paikkatiedon hyödyntämismahdollisuudet ja hyödyntää paikkatietoa toimintansa kehittämisessä ja arvioinnissa sekä päätöksenteossa. Paikkatiedon käyttö palveluiden järjestämisessä auttaa kohdentamaan ja mitoittamaan palveluita paremmin.

Päällekkäistä tiedon tuottamista vältetään saattamalla eri yksiköiden ja prosessien tuottama tieto laajasti asianosaisten ja tietoon oikeutettujen käyttöön.

Avattaviksi soveltuvia paikkatietoaineistojen tarjotaan avoimena datana standardimuodossa. Avoin data voi hyödyttää alueen kaikkia toimijoita ja mahdollistaa uusia palveluja sekä niihin liittyvää liiketoimintaa.

Idean lisääjä: kiikonen