Palvelut

Ideat palveluiden kehittämiseksi

Hyvät palvelumme ovat vetovoimatekijä. Elämisen laadun parantaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointi ovat valintojamme.

Yhteistyöllä paremmat palvelut

Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan maakunta sekä yritykset ja yhteisöt tuottavat kaupunkilaisten tarvitsemat laadukkaat palvelut. Seinäjoen kaupunki osallistaa, arvioi ja valvoo asukkaiden etua laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.