Palvelut

Ideat palveluiden kehittämiseksi

Hyvät palvelumme ovat vetovoimatekijä. Elämisen laadun parantaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointi ovat valintojamme.

Lasten, nuorten ja perheiden tulevaisuus

Laadukas varhaiskasvatus ja opetus, moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutus perheiden kanssa tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Seinäjoen vahvuus ja menestystekijä.