Seinäjoki vastaa asukkaiden epätietoisuuteen

Kaupungin tulee vastata asukkaiden esittämiin asiallisiin kysymyksiin lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa.

Asukkaat esittävät usein kysymyksiä ja kommentteja kaupungin toiminnasta sosiaalisessa mediassa ja paikallisessa lehdistössä.

Valitettavan usein asiallisetkin kysymykset tai kritiikki jää vaille virallista vastausta. Tästä esimerkkinä on kaupungin sosiaalityöntekijöiden julkaisema mielipide teksti, jossa kritisoitiin kaupungin palveluiden nykyistä tilannetta. Asialliseen julkiseen kritiikkiin ei kaupunki vastannut ollenkaan omalla vastineella.

Asukaslähtöisen kaupungin periaatteisiin pitää kuulua asiallinen tiedottaminen ja julkaisutoiminta, asiallisesti esitettyihin kysymyksiin ja näkemyksiin.

Idean lisääjä: Antti Knuuttila