Sosiaalinen luototus

”Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista.” STM

Seinäjoen yksi suurimpia haasteita on vastata kasvaviin hyvinvointieroihin. Tämä tulee ilmi mm. kaupungin lapsilla peruskouluikäisillä tehdyllä laajaa julkisuutta saaneesta tutkimuksesta. Tutkimuksessa havaittiin hyvinvointierojen olevan todellisia myös Seinäjoella.

Yhtenä keinona hyvinvoinni edistämisessä voi toimia sosiaalinen luototus. Se on lakiin perustuvaa, mutta kunnilla on valta päättää sen käyttöön otosta.

Seinäjoki voisi ottaa sosiaalisen luototuksen käyttöön ja näin osaltaan tukea asukkaiden mahdollisuuksia tasa-arvoiseen elämään. Sosiaalinen luotto ei ole tukimuoto, koska se pitää maksaa kokonaisuudessaan takaisin. Se voi olla kuitenkin hyvä vaihtoehto tapauksissa, jolloin äkillisiin menoihin (esim.sairastuminen) ei muita luottoja ole saatavilla.

Idean lisääjä: Antti Knuuttila