Vaikutusten arviointi pysyväksi periaatteksi päätöksentekoon

”Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on yksi ennakkoarvioinnin näkökulma. Se pyrkii tuomaan lähemmäksi erillisiä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvio

Päätökset, joita kaupungissa tehdään, vaikuttavat usealla eri tavalla. Päätösten vaikutuksesta tehdään tietenkin aina jonkin asteinen vaikutusten arviointi, mutta usein se koskee vain suppeaa näkökulmaa.

Kaupungin tulee kehittää oma vaikutusten arvioinnin monet näkökulmat huomioon ottava toimintatapa, joka antaa lisävalaistusta kulloisenkin päätöksen vaikutuksista.

Idean lisääjä: Antti Knuuttila

Keskustelua aiheesta

  1. Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin arviointia tehdään hyvinvointikertomuksesssa, jonka merkitystä ja käyttöä tullaan korostamaan.
    Yksittäisten päätösten kohdalla tehtävät arviointi toteutuu osittain, mutta parantamista on.