Yrittäjyyttä tukeva Hyväjohtaminen

Hyväjohtamisen mallin toteutuminen Yrittäjyydessä

…edellisiin kohtien mukaan, tässä on ryhmitelty kehittämiskohdat järjestykseen. Sijainti logististen virtojen varrella on hyvä (Input). Tekemisen tulee olla vaikuttavaa/kannattavaa, joka tuottaa ja ylläpitää yritystoimialojen vahvuutta. Yritystoimintaa ymmärtävä kaupunki piirtyy näin suhteessa yrityksiin yhteistyöverkostotoimijana. Hyvänä esimerkkinä käy ponnistukset joilla tuetaan kansainvälistymistä, kunnan ja maakunnan työpanosten tuotosten markkinoiden avaamista.

Idean lisääjä: Seinäjoen kaupunki